Systeemtherapie

Hulp bij relaties tussen mensen

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook bekend als ‘relatie- en gezinstherapie’.

In systeemtherapie gaan wij ervan uit dat geen gedrag op zichzelf staat. Door alles wat wij doen en zeggen, beïnvloeden wij de ander. Vaak ook door wat wij juist laten. Centraal staan de interactiepatronen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Hierbij houden wij rekening met onderliggende emotionele behoeften en kwetsuren.

Hoe werkt systeemtherapie?

Samen met mijn cliënten onderzoek ik de relaties waar zij niet tevreden over zijn, meestal relaties binnen hun gezin, familie of werkomgeving. Vaak zijn meerdere personen direct bij een gesprek betrokken. Maar ook als u alleen komt, zal ik mij steeds bewust zijn van andere belangrijke personen in uw leven en hun mogelijke visie en belangen. Ook al zitten zij niet met ons in de kamer.

Ik onderzoek samen met u waardoor de relatie in zwaar weer terecht is gekomen en vooral ook wat nodig is om schade te repareren en samen verder te kunnen. Ik ben daarbij ‘meervoudig partijdig’ wat betekent dat ik met alle betrokkenen een band opbouw en niet (ver)oordeel.

Nadat u met mij contact heeft opgenomen maken wij een afspraak voor een kort telefonisch gesprek om te bepalen of uw vraag past binnen de verschillende mogelijkheden die ik kan bieden. Daarna volgt een intake en stellen we het behandelplan op. De behandelduur varieert per hulpvraag. In veel situaties worden binnen 10 sessies veranderingen bereikt. Om de vijf sessies evalueren wij de voortgang van de therapie en stellen de werkwijze waar nodig bij.