Werkwijze

Systeemtherapie is maatwerk

Kennismaking

De eerste stap is een kort telefonisch of video-gesprek. Wij zullen in grote lijnen bespreken waar u voor komt en een inschatting maken of ik u verder kan helpen.

Behandeling

De behandeling begint met een intake-gesprek van 60 minuten. In dit gesprek brengen wij uw situatie en de verschillende betekenisvolle relaties in kaart. Ook uw persoonlijke factoren zijn hierbij belangrijk. Wij kijken naar uw veranderwensen en ook naar wat goed gaat. We bespreken de doelen van de verdere behandeling en welke aanpak daarbij past.

Hoeveel sessies?

Systeemtherapie is maatwerk. Daarom is de lengte van een behandeling moeilijk te voorspellen. Deze hangt af van de complexiteit van de vraag en de tijd en energie die u in de therapie kunt investeren, ook tussen de sessies in. Aan het begin van het traject geef ik een inschatting. Vaak kan in tien sessies een goede start gemaakt worden met een veranderproces.

Online therapie

In tijden van COVID-19 hebben wij gezien dat er (veel) meer mogelijk is op gebied van online werken dan gedacht. Dat geldt ook voor systeemtherapie. Maar het blijft prettiger, persoonlijker en ook effectiever om elkaar ‘in het echt’ te zien tijdens systeemtherapie gesprekken.
Toch kan online therapie soms uitkomst bieden, bijvoorbeeld door ook personen uit te nodigen die te ver weg wonen om naar de locatie te reizen.

De kosten voor online systeemgesprekken zijn doorgaans dezelfde als voor face-to-face sessies.

Huisbezoek

In bijzondere situaties kan ik u thuis bezoeken. Bijvoorbeeld wanneer u door ouderdom minder mobiel bent.